Skip to main content
Loading...

Data and Resources for CLIC5 Gene

Basic Information

Gene Taxonomy:
UniprotID:
Q9NZA1
Mouse Homolog:
Clic5
Monogenic Disease Association:
Polygenic Disease Association:
10K Immunome:
SARS-CoV-2 Association:
SARS-CoV-2 Vaccine Association:

Basic Information

Parent Cell Line:
HEK293
Gene Taxonomy:
Cell Line Taxonomy:
Cell Type:
Stable overexpression cell line
Cell ID:
IDG-HEK293T-CLIC5-V5-OE
Selection:
Blasticidin to a final concentration of 10μg/m
Organism:
Homo sapiens, human
Description:

This cell line stably expresses dark ion channel in frame with V5 tag on the C-terminus. The ion channel construct is randomly integrated in the genome using lentiviral transduction. This cell line also expresses gene conferring Blasticidin resistance. These cells lines can be used for various molecular and biochemical characterizations of dark ion channels in vitro.

Sequence

ORF Sequence:

ATGACAGACTCGGCGACAGCTAACGGGGACGACAGGGACCCCGAGATCGAGCTCTTTGTGAAGGCTGGAATCGATGGAGA
AAGCATCGGCAACTGTCCTTTCTCTCAGCGCCTCTTCATGATCCTCTGGCTGAAAGGAGTCGTGTTCAATGTCACCACTG
TGGATCTGAAAAGAAAGCCAGCTGACCTGCACAACCTAGCCCCCGGCACGCACCCGCCCTTCCTGACCTTCAACGGGGAC
GTGAAGACAGACGTCAATAAGATCGAGGAGTTCCTGGAGGAGACCTTGACCCCTGAAAAGTACCCCAAACTGGCTGCAAA
ACACCGGGAATCCAACACAGCGGGCATCGACATCTTTTCCAAGTTTTCTGCCTACATCAAAAATACCAAGCAGCAGAACA
ATGCTGCTCTTGAAAGAGGCCTAACCAAGGCTCTAAAGAAATTGGATGACTACCTGAACACCCCTCTACCAGAGGAGATT
GACGCCAACACTTGTGGGGAAGACAAGGGGTCCCGGCGCAAGTTCCTGGATGGGGATGAGCTGACCCTGGCTGACTGCAA
TCTGTTGCCCAAGCTCCATGTGGTCAAGATTGTGGCCAAGAAATACCGCAACTATGATATCCCGGCTGAGATGACAGGCC
TGTGGCGGTACCTCAAGAACGCCTATGCCCGTGATGAGTTCACCAACACCTGTGCAGCTGACAGTGAGATCGAGTTGGCC
TACGCTGATGTCGCCAAACGCCTCAGCCGATCCTGCCCAACTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCC
TCTCCTCGGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files

Basic Information

Gene Taxonomy:
Virus Type:
Vector Type:
Construct ID:
IDG_CLIC5_OE_1

Selection:
Amp, Blasticidin

Vector:
lPX304

Construct Type:
Expression

Tag:
C terminal V5

Passed QC:
Yes

Sequence

Inserted_sequence:
ATGACAGACTCGGCGACAGCTAACGGGGACGACAGGGACCCCGAGATCGAGCTCTTTGTGAAGGCTGGAATCGATGGAGA
AAGCATCGGCAACTGTCCTTTCTCTCAGCGCCTCTTCATGATCCTCTGGCTGAAAGGAGTCGTGTTCAATGTCACCACTG
TGGATCTGAAAAGAAAGCCAGCTGACCTGCACAACCTAGCCCCCGGCACGCACCCGCCCTTCCTGACCTTCAACGGGGAC
GTGAAGACAGACGTCAATAAGATCGAGGAGTTCCTGGAGGAGACCTTGACCCCTGAAAAGTACCCCAAACTGGCTGCAAA
ACACCGGGAATCCAACACAGCGGGCATCGACATCTTTTCCAAGTTTTCTGCCTACATCAAAAATACCAAGCAGCAGAACA
ATGCTGCTCTTGAAAGAGGCCTAACCAAGGCTCTAAAGAAATTGGATGACTACCTGAACACCCCTCTACCAGAGGAGATT
GACGCCAACACTTGTGGGGAAGACAAGGGGTCCCGGCGCAAGTTCCTGGATGGGGATGAGCTGACCCTGGCTGACTGCAA
TCTGTTGCCCAAGCTCCATGTGGTCAAGATTGTGGCCAAGAAATACCGCAACTATGATATCCCGGCTGAGATGACAGGCC
TGTGGCGGTACCTCAAGAACGCCTATGCCCGTGATGAGTTCACCAACACCTGTGCAGCTGACAGTGAGATCGAGTTGGCC
TACGCTGATGTCGCCAAACGCCTCAGCCGATCCTGCCCAACTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCC
TCTCCTCGGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files