Skip to main content
Loading...

Data and Resources for GABRA5 Gene

Basic Information

Parent Cell Line:
HEK293
Gene Taxonomy:
Cell Line Taxonomy:
Cell Type:
Stable overexpression cell line
Cell ID:
IDG-HEK293T-GABRA5-V5-OE
Selection:
Blasticidin to a final concentration of 10μg/m
Organism:
Homo sapiens, human
Description:

This cell line stably expresses dark ion channel in frame with V5 tag on the C-terminus. The ion channel construct is randomly integrated in the genome using lentiviral transduction. This cell line also expresses gene conferring Blasticidin resistance. These cells lines can be used for various molecular and biochemical characterizations of dark ion channels in vitro.

Sequence

ORF Sequence:

ATGGAGAATGGAATGTTCTCTGGTTTTATCATGATCAAAAACCTCCTTCTCTTTTGTATTTCCATGAACTTATCCAGTCA
CTTTGGCTTTTCACAGATGCCAACCAGTTCAGTGAAAGATGAGACCAATGACAACATCACGATATTTACCAGGATCTTGG
ATGGGCTCTTGGATGGCTACGACAACAGACTTCGGCCCGGGCTGGGAGAGCGCATCACTCAGGTGAGGACCGACATCTAC
GTCACCAGCTTCGGCCCGGTGTCCGACACGGAAATGGAGTACACCATAGACGTGTTTTTCCGACAAAGCTGGAAAGATGA
AAGGCTTCGGTTTAAGGGGCCCATGCAGCGCCTCCCTCTCAACAACCTCCTTGCCAGCAAGATCTGGACCCCAGACACGT
TCTTCCACAACGGGAAGAAGTCCATCGCTCACAACATGACCACGCCCAACAAGCTGCTGCGGCTGGAGGACGACGGCACC
CTGCTCTACACCATGCGCTTGACCATCTCTGCAGAGTGCCCCATGCAGCTTGAGGACTTCCCGATGGATGCGCACGCTTG
CCCTCTGAAATTTGGCAGCTATGCGTACCCTAATTCTGAAGTCGTCTACGTCTGGACCAACGGCTCCACCAAGTCGGTGG
TGGTGGCGGAAGATGGCTCCAGACTGAACCAGTACCACCTGATGGGGCAGACGGTGGGCACTGAGAACATCAGCACCAGC
ACAGGCGAATACACAATCATGACAGCTCACTTCCACCTGAAAAGGAAGATTGGCTACTTTGTCATCCAGACCTACCTTCC
CTGCATAATGACCGTGATCTTATCACAGGTGTCCTTTTGGCTGAACCGGGAATCAGTCCCAGCCAGGACAGTTTTTGGGG
TCACCACGGTGCTGACCATGACGACCCTCAGCATCAGCGCCAGGAACTCTCTGCCCAAAGTGGCCTACGCCACCGCCATG
GACTGGTTCATAGCCGTGTGCTATGCCTTCGTCTTCTCGGCGCTGATAGAGTTTGCCACGGTCAATTACTTTACCAAGAG
AGGCTGGGCCTGGGATGGCAAAAAAGCCTTGGAAGCAGCCAAGATCAAGAAAAAGCGTGAAGTCATACTAAATAAGTCAA
CAAACGCTTTTACAACTGGGAAGATGTCTCACCCCCCAAACATTCCGAAGGAACAGACCCCAGCAGGGACGTCGAATACA
ACCTCAGTCTCAGTAAAACCCTCTGAAGAGAAGACTTCTGAAAGCAAAAAGACTTACAACAGTATCAGCAAAATTGACAA
AATGTCCCGAATCGTATTCCCAGTCTTGTTCGGCACTTTCAACTTAGTTTACTGGGCAACGTATTTGAATAGGGAGCCGG
TGATAAAAGGAGCCGCCTCTTCAAAATACCCAACTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTC
GGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files

Basic Information

Gene Taxonomy:
Virus Type:
Vector Type:
Construct ID:
IDG_GABRA5_OE_1

Selection:
Amp, Blasticidin

Vector:
lPX304

Construct Type:
Expression

Tag:
C terminal V5

Passed QC:
Yes

Sequence

Inserted_sequence:
ATGGAGAATGGAATGTTCTCTGGTTTTATCATGATCAAAAACCTCCTTCTCTTTTGTATTTCCATGAACTTATCCAGTCA
CTTTGGCTTTTCACAGATGCCAACCAGTTCAGTGAAAGATGAGACCAATGACAACATCACGATATTTACCAGGATCTTGG
ATGGGCTCTTGGATGGCTACGACAACAGACTTCGGCCCGGGCTGGGAGAGCGCATCACTCAGGTGAGGACCGACATCTAC
GTCACCAGCTTCGGCCCGGTGTCCGACACGGAAATGGAGTACACCATAGACGTGTTTTTCCGACAAAGCTGGAAAGATGA
AAGGCTTCGGTTTAAGGGGCCCATGCAGCGCCTCCCTCTCAACAACCTCCTTGCCAGCAAGATCTGGACCCCAGACACGT
TCTTCCACAACGGGAAGAAGTCCATCGCTCACAACATGACCACGCCCAACAAGCTGCTGCGGCTGGAGGACGACGGCACC
CTGCTCTACACCATGCGCTTGACCATCTCTGCAGAGTGCCCCATGCAGCTTGAGGACTTCCCGATGGATGCGCACGCTTG
CCCTCTGAAATTTGGCAGCTATGCGTACCCTAATTCTGAAGTCGTCTACGTCTGGACCAACGGCTCCACCAAGTCGGTGG
TGGTGGCGGAAGATGGCTCCAGACTGAACCAGTACCACCTGATGGGGCAGACGGTGGGCACTGAGAACATCAGCACCAGC
ACAGGCGAATACACAATCATGACAGCTCACTTCCACCTGAAAAGGAAGATTGGCTACTTTGTCATCCAGACCTACCTTCC
CTGCATAATGACCGTGATCTTATCACAGGTGTCCTTTTGGCTGAACCGGGAATCAGTCCCAGCCAGGACAGTTTTTGGGG
TCACCACGGTGCTGACCATGACGACCCTCAGCATCAGCGCCAGGAACTCTCTGCCCAAAGTGGCCTACGCCACCGCCATG
GACTGGTTCATAGCCGTGTGCTATGCCTTCGTCTTCTCGGCGCTGATAGAGTTTGCCACGGTCAATTACTTTACCAAGAG
AGGCTGGGCCTGGGATGGCAAAAAAGCCTTGGAAGCAGCCAAGATCAAGAAAAAGCGTGAAGTCATACTAAATAAGTCAA
CAAACGCTTTTACAACTGGGAAGATGTCTCACCCCCCAAACATTCCGAAGGAACAGACCCCAGCAGGGACGTCGAATACA
ACCTCAGTCTCAGTAAAACCCTCTGAAGAGAAGACTTCTGAAAGCAAAAAGACTTACAACAGTATCAGCAAAATTGACAA
AATGTCCCGAATCGTATTCCCAGTCTTGTTCGGCACTTTCAACTTAGTTTACTGGGCAACGTATTTGAATAGGGAGCCGG
TGATAAAAGGAGCCGCCTCTTCAAAATACCCAACTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTCCTC
GGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files