Skip to main content
Loading...

Data and Resources for GLRA3 Gene

10K Immunome:
SARS-CoV-2 Association:
SARS-CoV-2 Vaccine Association:

Basic Information

Parent Cell Line:
HEK293
Gene Taxonomy:
Cell Line Taxonomy:
Cell Type:
Stable overexpression cell line
Cell ID:
IDG-HEK293T-GLRA3-V5-OE
Selection:
Blasticidin to a final concentration of 10μg/m
Organism:
Homo sapiens, human
Description:

This cell line stably expresses dark ion channel in frame with V5 tag on the C-terminus. The ion channel construct is randomly integrated in the genome using lentiviral transduction. This cell line also expresses gene conferring Blasticidin resistance. These cells lines can be used for various molecular and biochemical characterizations of dark ion channels in vitro.

Sequence

ORF Sequence:

ATGGCCCACGTGAGACACTTTCGGACATTAGTTTCGGGATTTTACTTCTGGGAAGCAGCACTGTTACTCAGTTTGGTTGC
CACAAAGGAAACAGACAGTGCAAGATCTCGAAGTGCTCCAATGTCACCTTCTGATTTTCTGGATAAATTAATGGGCAGGA
CATCAGGATATGATGCAAGAATCAGACCCAATTTTAAAGGCCCTCCAGTTAATGTCACATGCAACATATTCATCAACAGC
TTTGGCTCTATCGCAGAGACGACCATGGATTACAGAGTGAATATCTTTCTTCGTCAGAAATGGAATGATCCCCGCCTCGC
GTACAGTGAATATCCTGACGACTCTTTAGACCTCGACCCCTCCATGTTGGACTCCATTTGGAAACCTGATTTGTTCTTTG
CCAATGAAAAGGGTGCCAACTTTCATGAAGTCACTACAGACAACAAATTGCTAAGAATTTTCAAAAATGGAAATGTTCTT
TATTCAATAAGATTAACATTAACACTTTCCTGTCCAATGGATCTCAAGAATTTTCCCATGGATGTACAAACATGTATAAT
GCAACTGGAAAGCTTTGGGTACACAATGAATGATCTCATTTTTGAATGGCAAGATGAGGCACCCGTACAAGTGGCAGAAG
GACTCACTTTGCCCCAGTTTCTGTTGAAAGAAGAAAAAGATTTACGATACTGCACTAAACATTACAATACAGGAAAGTTT
ACGTGTATAGAAGTGCGATTCCATCTGGAGCGACAAATGGGATACTATCTGATCCAGATGTACATTCCCAGTCTCCTGAT
TGTTATTCTATCCTGGGTTTCGTTCTGGATCAACATGGATGCAGCACCGGCCAGGGTAGCTCTGGGGATAACCACCGTGC
TAACGATGACTACACAGAGTTCAGGATCACGAGCTTCCTTGCCAAAAGTTTCATATGTCAAAGCTATTGATATTTGGATG
GCAGTATGCCTCCTTTTTGTGTTTTCAGCACTTCTGGAGTATGCAGCTGTAAATTTTGTATCAAGACAACACAAAGAACT
TCTGAGATTTCGACGAAAGAGAAAGAATAAGACAGAAGCCTTTGCACTGGAGAAGTTTTACCGTTTCTCAGATATGGATG
ATGAGGTAAGGGAAAGCCGATTCAGCTTCACAGCCTATGGAATGGGACCATGTCTACAAGCAAAGGATGGCATGACTCCA
AAGGGCCCCAACCACCCTGTCCAGGTAATGCCAAAAAGTCCTGATGAAATGAGGAAGGTCTTTATCGACCGGGCCAAGAA
GATTGATACCATCTCCCGAGCCTGCTTCCCATTAGCTTTTTTGATTTTTAATATTTTCTACTGGGTTATCTATAAAATTC
TTAGGCATGAGGATATTCATCAGCAGCAAGATACAGCTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTC
CTCGGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files

Basic Information

Gene Taxonomy:
Virus Type:
Vector Type:
Construct ID:
IDG_GLRA3_OE_1

Selection:
Amp, Blasticidin

Vector:
lPX304

Construct Type:
Expression

Tag:
C terminal V5

Passed QC:
Yes

Sequence

Inserted_sequence:
ATGGCCCACGTGAGACACTTTCGGACATTAGTTTCGGGATTTTACTTCTGGGAAGCAGCACTGTTACTCAGTTTGGTTGC
CACAAAGGAAACAGACAGTGCAAGATCTCGAAGTGCTCCAATGTCACCTTCTGATTTTCTGGATAAATTAATGGGCAGGA
CATCAGGATATGATGCAAGAATCAGACCCAATTTTAAAGGCCCTCCAGTTAATGTCACATGCAACATATTCATCAACAGC
TTTGGCTCTATCGCAGAGACGACCATGGATTACAGAGTGAATATCTTTCTTCGTCAGAAATGGAATGATCCCCGCCTCGC
GTACAGTGAATATCCTGACGACTCTTTAGACCTCGACCCCTCCATGTTGGACTCCATTTGGAAACCTGATTTGTTCTTTG
CCAATGAAAAGGGTGCCAACTTTCATGAAGTCACTACAGACAACAAATTGCTAAGAATTTTCAAAAATGGAAATGTTCTT
TATTCAATAAGATTAACATTAACACTTTCCTGTCCAATGGATCTCAAGAATTTTCCCATGGATGTACAAACATGTATAAT
GCAACTGGAAAGCTTTGGGTACACAATGAATGATCTCATTTTTGAATGGCAAGATGAGGCACCCGTACAAGTGGCAGAAG
GACTCACTTTGCCCCAGTTTCTGTTGAAAGAAGAAAAAGATTTACGATACTGCACTAAACATTACAATACAGGAAAGTTT
ACGTGTATAGAAGTGCGATTCCATCTGGAGCGACAAATGGGATACTATCTGATCCAGATGTACATTCCCAGTCTCCTGAT
TGTTATTCTATCCTGGGTTTCGTTCTGGATCAACATGGATGCAGCACCGGCCAGGGTAGCTCTGGGGATAACCACCGTGC
TAACGATGACTACACAGAGTTCAGGATCACGAGCTTCCTTGCCAAAAGTTTCATATGTCAAAGCTATTGATATTTGGATG
GCAGTATGCCTCCTTTTTGTGTTTTCAGCACTTCTGGAGTATGCAGCTGTAAATTTTGTATCAAGACAACACAAAGAACT
TCTGAGATTTCGACGAAAGAGAAAGAATAAGACAGAAGCCTTTGCACTGGAGAAGTTTTACCGTTTCTCAGATATGGATG
ATGAGGTAAGGGAAAGCCGATTCAGCTTCACAGCCTATGGAATGGGACCATGTCTACAAGCAAAGGATGGCATGACTCCA
AAGGGCCCCAACCACCCTGTCCAGGTAATGCCAAAAAGTCCTGATGAAATGAGGAAGGTCTTTATCGACCGGGCCAAGAA
GATTGATACCATCTCCCGAGCCTGCTTCCCATTAGCTTTTTTGATTTTTAATATTTTCTACTGGGTTATCTATAAAATTC
TTAGGCATGAGGATATTCATCAGCAGCAAGATACAGCTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCTC
CTCGGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files