Skip to main content
Loading...

Data and Resources for KCNIP4 Gene

Basic Information

Parent Cell Line:
HEK293
Gene Taxonomy:
Cell Line Taxonomy:
Cell Type:
Stable overexpression cell line
Cell ID:
IDG-HEK293T-KCNIP4-V5-OE
Selection:
Blasticidin to a final concentration of 10μg/m
Organism:
Homo sapiens, human
Description:

This cell line stably expresses dark ion channel in frame with V5 tag on the C-terminus. The ion channel construct is randomly integrated in the genome using lentiviral transduction. This cell line also expresses gene conferring Blasticidin resistance. These cells lines can be used for various molecular and biochemical characterizations of dark ion channels in vitro.

Sequence

ORF Sequence:

ATGAATGTGGGGAGGGTGGAAAGCATTTCGGCTCAGCTGGAGGAGGCCAGCTCTACAGGCGGTTTCCTGTACGCTCAGAA
CAGCACCAAGCGCAGCATTAAAGAGCGGCTCATGAAGCTCTTGCCCTGCTCAGCTGCCAAAACGTCGTCTCCTGCTATTC
AAAACAGCGTGGAAGATGAACTGGAGATGGCCACCGTCAGGCATCGGCCCGAAGCCCTTGAGCTTCTGGAAGCCCAGAGC
AAATTTACCAAGAAAGAGCTTCAGATCCTTTACAGAGGATTTAAGAACGAATGCCCCAGTGGTGTTGTTAATGAAGAAAC
CTTCAAAGAGATTTACTCGCAGTTCTTTCCACAGGGAGACTCTACAACATATGCACATTTTCTGTTCAATGCATTTGATA
CAGACCACAATGGAGCTGTGAGTTTCGAGGATTTCATCAAAGGTCTTTCCATTTTGCTCCGGGGGACAGTACAAGAAAAA
CTCAATTGGGCATTTAATCTGTATGACATAAATAAAGATGGCTACATCACTAAAGAGGAAATGCTTGATATAATGAAAGC
AATATACGATATGATGGGTAAATGTACATATCCTGTCCTCAAAGAAGATGCTCCCAGACAACACGTTGAAACATTTTTTC
AGAAAATGGACAAAAATAAAGATGGGGTTGTTACCATAGATGAGTTCATTGAAAGCTGCCAAAAAGATGAAAACATAATG
CGCTCCATGCAGCTCTTTGAAAATGTGATTTACCCAACTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCT
CCTCGGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files

Basic Information

Gene Taxonomy:
Virus Type:
Vector Type:
Construct ID:
IDG_KCNIP4_OE_1

Selection:
Amp, Blasticidin

Vector:
lPX304

Construct Type:
Expression

Tag:
C terminal V5

Passed QC:
Yes

Sequence

Inserted_sequence:
ATGAATGTGGGGAGGGTGGAAAGCATTTCGGCTCAGCTGGAGGAGGCCAGCTCTACAGGCGGTTTCCTGTACGCTCAGAA
CAGCACCAAGCGCAGCATTAAAGAGCGGCTCATGAAGCTCTTGCCCTGCTCAGCTGCCAAAACGTCGTCTCCTGCTATTC
AAAACAGCGTGGAAGATGAACTGGAGATGGCCACCGTCAGGCATCGGCCCGAAGCCCTTGAGCTTCTGGAAGCCCAGAGC
AAATTTACCAAGAAAGAGCTTCAGATCCTTTACAGAGGATTTAAGAACGAATGCCCCAGTGGTGTTGTTAATGAAGAAAC
CTTCAAAGAGATTTACTCGCAGTTCTTTCCACAGGGAGACTCTACAACATATGCACATTTTCTGTTCAATGCATTTGATA
CAGACCACAATGGAGCTGTGAGTTTCGAGGATTTCATCAAAGGTCTTTCCATTTTGCTCCGGGGGACAGTACAAGAAAAA
CTCAATTGGGCATTTAATCTGTATGACATAAATAAAGATGGCTACATCACTAAAGAGGAAATGCTTGATATAATGAAAGC
AATATACGATATGATGGGTAAATGTACATATCCTGTCCTCAAAGAAGATGCTCCCAGACAACACGTTGAAACATTTTTTC
AGAAAATGGACAAAAATAAAGATGGGGTTGTTACCATAGATGAGTTCATTGAAAGCTGCCAAAAAGATGAAAACATAATG
CGCTCCATGCAGCTCTTTGAAAATGTGATTTACCCAACTTTCTTGTACAAAGTGGTTGGTAAGCCTATCCCTAACCCTCT
CCTCGGTCTCGATTCTACGTAG

Media and Files